Οκτώβριος 2013 - Ατομική έκθεση στην γκαλερί Μορφή, στην Λεμεσό

επιστροφή

Η Γκαλερί Μορφή στην Λεμεσό παρουσιάζει την καινούργια
δουλειά του Ανδρέα Νικολάου.

Διάρκεια έκθεσης: από 29 Οκτωβρίου έως 19 Νοεμβρίου 2013.

Κατάλογος (PDF)