Νοέμβριος 2011 - Γκαλά και Δημοπρασία στο Schloss Bellevue στο Βερολίνο

επιστροφή

Γκαλά και Δημοπρασία στο Schloss Bellevue στο Βερολίνο

Υπέρ της Μονάδας Ογκολογίας του Παιδιατρικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Sheba, του Tel Hashomer, του Ισραήλ.

Περισσότερες πληροφορίες (PDF)

Κατάλογος δημοπρασίας (PDF)