Παιδί 7 (2011)

 
Previous work
Παιδί 7
Next work

Μικτή τεχνική - 27 * 36 cm

« Εκθ. Εικαστικός Κύκλος 2011