Παιδί 1 (2011)

 
Παιδί 1
Next work

Μικτή τεχνική - 27 * 36 cm

« Εκθ. Εικαστικός Κύκλος 2011